Velikost textu: Základní verze Větší písmo

Pečovatelská služba

Rozsah služeb

Základní činnosti dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále zajišťujeme fakultativní služby dle platného Sazebníku úhrad.