Velikost textu: Základní verze Větší písmo

Seniorský klub

Veřejný závazek

Poslání pečovatelské služby:
Poskytovat a zajišťovat seniorům – uživatelům v obcích kolem města Písku podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí - domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování.

Místo poskytování služby:
Čížová, Dobev, Drhovle, Kestřany, Předotice, Ražice, Smrkovice a Záhoří.

Doba poskytování služby: 9:00 – 13:30 hod., v případě zájmu jsme schopni čas rozšířit.

Cíle pečovatelské služby:

1) cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle.

2) cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS

  • zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti
  • setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství

3) cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS

  • uchová stávající schopnosti
  • zachová vlastní styl života

4) cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let.