Velikost textu: Základní verze Větší písmo

Seniorský dům

Sponzorství

Seniorský dům Písek a. s. je nově fungující domov pro seniory v Jihočeském kraji. Jsme společnost, která od září roku 2009 poskytuje sociální služby na profesionální úrovni seniorům, a to nejen z hlediska nepřetržité zdravotní a ošetřovatelské péče, ale i ostatních biopsychosociálních potřeb. Jsme klasický domov pro seniory, ale zajišťujeme i pečovatelské služby na území města Písku. Našim cílem je uspokojovat přání našich uživatelů v celém rozsahu jejich individuálních požadavků. V průběhu naší půlroční existence se snažíme nabídku našich služeb stále rozšiřovat a zkvalitňovat natolik, abychom mohli dosahovat spokojenosti našich uživatelů.

Aby naše služby mohly být dokonalejší a cílenější dovolujeme si oslovit Vás, jimž není lhostejný osud seniorů v domovech pro seniory, a požádat tak o finanční či materiální pomoc v podobě sponzorského daru. Forma daru bude sjednána po vzájemné dohodě a samotný dar bude podléhat oficiální darovací smlouvě se všemi jejími náležitostmi. Vaše pomoc v této podobě bude použita např. na zkrášlení interiéru společenských prostor, na společenské a kulturní akce, na každodenní volnočasové aktivity, rehabilitační nebo zdravotní pomůcky, popř. na Vámi zvolenou činnost nebo konkrétní pomůcku. Za Váš případný dar předem velice děkujeme a zároveň nabízíme možnost zveřejnění reklamy Vaší firmy či jinou formu prezentace.